Zmluvy Gerium

2012 - 01 - Zmluva - Mandátna zmluva 2012 - 02 - Zmluva - Mandátna zmluva VO
2012 - 03 - Zmluva - Poskytovanie starostlivosti 2012 - 04 - Zmluva - Zabezpečenie stravy
2013 - 01 - Zmluva - O praktickej výučbe 2013 - 02 - Zmluva - Poskytnutie dotácie
2013 - 03 - Zmluva - Poradenské služby 2014 - 01 - Zmluva - Poradenstvo - VO
2014 - 02 - Zmluva - Nákup elektrických postelí 2014 - 03 - Zmluva - Nákup motorového vozidla
2014 - 04 - Zmluva - Dodávka stravy 2014 - 05 - Zmluva - Opatrovateľská starostlivosť
2014 - 06 - Zmluva - Zateplenie budovy 2014 - 07 - Zmluva - Účty v ČSOB
2015 - 01 - Zmluva - Dodávka elektrickej energie 2015 - 02 - Zmluva - Gerium - Rideo
2015 - 03 - Zmluva - Dodavka signalizácie 2015 - 04 - Zmluva - Právne poradenstvo
2015 - 05 - Zmluva - Rozvody v kolektore 2016 - 01 - Kúpna zmluva na RHB prístroje
2016 - 02 - Rámcová zmluva na servis výťahov 2016 - 03 - Zmluva na výmenu zvislých rozvodov
2016 - 04 - Zmluva na dodávku stravy 2016 - 05 - Zmluva o PO a POZP
2016 - 06 - Zmluva o poradenstve 2016 - 07 - Zmluva o poskytovaní PZS - Falck
2017 - 01 - Zmluva o dodávke plynu SPP 2017 - 02 - Rámcová zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti Gerium 2017.
2017 - 03 - Zmluva o dielo - Prerábka kúpelní 2017 2017 - 04 - Zmluva PO a POZP 2017
2017 - 05 - Zmluva o poradenstve a právnych službách 2017 2017 - 06 - Zmluva na nákup motorového vozidla 2017
2018 - 01 - Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby - 2018 2018 - 02 - Zmluva o poskytovaní havaríjnej služby kanalizácie
2018 - 03 - Kúpna zmluva-dodávka nábytku 2018 - 04 - Zmluva o poskytovaní sevisných služieb - výťahy
2018 - 05 - Zmluva o dielo - výmena kanalizačnej prípojky 2018 - 06 - Poistná zmluva - Alianz
2018 - 07 - ZoD Prerábka kúpelní 2018 - 08 - ZoD - Výmena podlahovej krytiny 10/2018
2018 - 09 - ZoD - Sanácia suterénu - Smolnícka 2018 - 10 - Rámcová zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
2018 - 11 - Zmluva o zabezpečení dodávky stravy č.11/2018 - 2 2018 - 12 - Kúpna zmluva - Polohovateľné postele a nočné stolíky
2018 - 13 - Zmluva o poradenstve vo VO a právne služby 2019 - 01 - Zmluva o zabezpečení PO a BOZP- zverejnené dňa 20.12.2018