Kontakt

Kde nás nájdete - GERIUM Pri trati 47, 821 06 Bratislava - P. Biskupice

Kde nás nájdete - GERIUM Smolnícka 3, 821 03 Bratislava 2 - Ružinov

Kontakty - Gerium - Pri trati 47, P.Biskupice Kontakty - Gerium - Smolnícka 3, Ružinov

Adresa- GERIUM Pri trati 47, 821 06 Bratislava.

IČO: 31755534 - DIČ: 2020957081

Adresa - GERIUM Smolnícka ul. č.3, 821 03 Bratislava.

IČO: 31755534 - DIČ: 2020957081

- INFORMÁTOR - 02/40 240 111


- INFORMÁTOR - 02/48 213 911


Riaditeľka PhDr Miroslava ČEMBOVÁ - Riaditeľka zariadenia - Curriculum vitae

- 02/40 240 112

Mobil - 0910 926 499

email - E.mail - cembova@gerium.sk


Riaditeľka PhDr Miroslava ČEMBOVÁ - Riaditeľka zariadenia - Curriculum vitae

- 02/48 213 912

Mobil - 0910 926 499

email - E.mail - cembova@gerium.sk


Zástupkiňa riaditeľky PhDr Anna KOVÁČOVÁ - Zástupkyňa riaditeľky

- 02/40 240 114

Mobil - 0915 731 169

email - E.mail - kovacova@gerium.sk


Zástupkiňa riaditeľky PhDr Anna KOVÁČOVÁ - Zástupkyňa riaditeľky

- 02/48 213 913

Mobil - 0915 731 169

email - E.mail - kovacova@gerium.sk

email - E.mail - veduca@gerium.sk

Stránkové dni - STREDA - 7:00 - 17:00


Ekonom Ing. Peter Stano - Ekonom

- 02/40 240 113

Mobil - 0905 473 211

email - E.mail - stano@gerium.sk


Staničná sestra Mgr. Mária ZSUREKOVÁ - Staničná sestra

- 02/48 213 923

email - E.mail - stanicna.smolnicka@gerium.sk


Personálne odd. Marta ADAMUSOVÁ - Personálne oddelenie

- 02/40 240 119

email - E.mail - personalne@gerium.sk


Sociálna sestra Mgr. Jana DERENINOVÁ - Sociálna sestra

- 02/48 213 914

email - E.mail - socialne.smolnicka@gmail.com


Sociálne Oddelenie Mgr. Jana ABRHANOVÁ - Vedúca sociálneho oddelenia

- 02/40 240 116

Mobil - 0905 613 342

email - E.mail - abrhanova@gerium.sk


SestričkySestričky

- 02/48 213 924


Sociálne oddelenie Mgr. Martina BURDOVÁ - Sociálne oddelenie

email - E.mail - burdova@gerium.sk


EkonomkaEkonomické oddelenie

- 02/48 213 911

email - E.mail - ekonom.smolnicka@gerium.sk

Staničná sestra Mgr. Alžbeta BALÚCHOVÁ - Staničná sestra

- 02/40 240 117

email - E.mail - stanicna.gerium@gerium.sk


 

Ekonomické oddelenie Mgr. Helena TONHÄUSEROVÁ - Ekonomické Oddelenie

email - E.mail - tonhauserova@gerium.sk