GERIUM – rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

logo hlavné mesto Bratislava

Poslanie, vízia, ciele a hodnoty našich zariadení sociálnych služieb Gerium

Zariadenie pre seniorov s kapacitou 50 miest v tichej časti Podunajských Biskupíc

Zariadenie pre seniorov s kapacitou 30 miest a zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 34 miest v Ružinove

Copyright © 2023 Gerium- Všetky práva vyhradené