Ochrana osobných údajov

 

  • Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
  • Gerium - Pri trati 47, 821 06  Bratislava, IČO: 317 555 34
  • Kontaktné údaje: cembova@gerium.sk, tel.:+421 40 240 112
  • Kontaktné údaje zodpovednej osoby: stano@gerium.sk