Podmienky prijatia

Podmienky prijatia do GERIUM sa riadia zákonom o sociálnych službách č.448/2008 Z.z., s platnosťou od 1.1.2009

Ako postupovať pri podávaní žiadosti o umiestnenie do Zariadenia pre seniorov alebo Zariadenia opatrovateľskej služby.


- Na príslušnej mestskej časti kde má občan (žiadateľ) trvalý pobyt, si podá "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" V žiadosti uveďte konkrétne o akú službu žiadate.


- Prílohou k tejto žiadosti, je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. Žiadosť o vyjadrenie lekára si môžete stiahnuť - TU z našej www. stránky, alebo priamo vyzdvihnúť na príslušnej mestskej časti.


- Vyplnenú žiadosť a Vyjadrenie lekára musí občan odovzdať na mestskú časť, kde má trvalý pobyt.


- Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, si podá občan osobne, alebo písomne žiadosť o "Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby" v GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, alebo každú stredu na Smolníckej ul.č.3 ak žiadate o Zariadenie opatrovateľskej služby.


Kompletná žiadosť o uzatvorenie zmluvy musí obsahovať:

1.Vyplnená žiadosť o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v Gerium

2.Posudok a rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu

3.Vyjadrenie lekára

4.Posledné rozhodnutie o dôchodku (kópia - soc. poisťovňa)

5.Čestné vyhlásenie o majetku


!!! Všetky tlačivá starostlivo a pravdivo vyplňte, predídete tak nežiaducim prieťahom vo vybavovaní Vašej žiadosti. !!!

Tlačivá na stiahnutie:


Žiadosť o zabezpečenie poskytovania socialnej služby v GERIUM - Zariadení pre seniorov - žiadosť do ZPS na stiahnutie


Žiadosť o zabezpečenie poskytovania socialnej služby v GERIUM - Zariadenie opatrovateľskej služby - žiadosť do ZOS na stiahnutie


Vyjadrenie lekára - - formát PDF


Vyjadrenie lekára - - formát Word


Čestné vyhlásenie o majetku - - formát PDF