Zmluvy Gerium

2012 - 01 - Zmluva - Mandátna zmluva 2012 - 02 - Zmluva - Mandátna zmluva VO
2012 - 03 - Zmluva - Poskytovanie starostlivosti 2012 - 04 - Zmluva - Zabezpečenie stravy
2013 - 01 - Zmluva - O praktickej výučbe 2013 - 02 - Zmluva - Poskytnutie dotácie
2013 - 03 - Zmluva - Poradenské služby 2014 - 01 - Zmluva - Poradenstvo - VO
2014 - 02 - Zmluva - Nákup elektrických postelí 2014 - 03 - Zmluva - Nákup motorového vozidla
2014 - 04 - Zmluva - Dodávka stravy 2014 - 05 - Zmluva - Opatrovateľská starostlivosť
2014 - 06 - Zmluva - Zateplenie budovy 2014 - 07 - Zmluva - Účty v ČSOB
2015 - 01 - Zmluva - Dodávka elektrickej energie 2015 - 02 - Zmluva - Gerium - Rideo
2015 - 03 - Zmluva - Dodavka signalizácie 2015 - 04 - Zmluva - Právne poradenstvo
2015 - 05 - Zmluva - Rozvody v kolektore 2016 - 01 - Kúpna zmluva na RHB prístroje
2016 - 02 - Rámcová zmluva na servis výťahov 2016 - 03 - Zmluva na výmenu zvislých rozvodov
2016 - 04 - Zmluva na dodávku stravy 2016 - 05 - Zmluva o PO a POZP
2016 - 06 - Zmluva o poradenstve 2016 - 07 - Zmluva o poskytovaní PZS - Falck
2017 - 01 - Zmluva o dodávke plynu SPP 2017 - 02 - Rámcová zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti Gerium 2017.
2017 - 03 - Zmluva o dielo - Prerábka kúpelní 2017 2017 - 04 - Zmluva PO a POZP 2017
2017 - 05 - Zmluva o poradenstve a právnych službách 2017 2017 - 06 - Zmluva na nákup motorového vozidla 2017
2018 - 01 - Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby - 2018 2018 - 02 - Zmluva o poskytovaní havaríjnej služby kanalizácie
2018 - 03 - Kúpna zmluva-dodávka nábytku 2018 - 04 - Zmluva o poskytovaní sevisných služieb - výťahy
2018 - 05 - Zmluva o dielo - výmena kanalizačnej prípojky 2018 - 06 - Poistná zmluva - Alianz
2018 - 07 - ZoD Prerábka kúpelní 2018 - 08 - ZoD - Výmena podlahovej krytiny 10/2018
2018 - 09 - ZoD - Sanácia suterénu - Smolnícka 2018 - 10 - Rámcová zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
2018 - 11 - Zmluva o zabezpečení dodávky stravy č.11/2018 2018 - 12 - Kúpna zmluva - Polohovateľné postele a nočné stolíky
2018 - 13 - Zmluva o poradenstve vo VO a právne služby 2019 - 01 - Zmluva o zabezpečení PO a BOZP
2019 - 02 - ZoD - Prerábka 5 kúpelní (zverejnené 2.10.2019) 2019 - 03 - ZoD - Výmena podláh v spoločných priestoroch (zverejnené 8.11.2019)
2019 - 04 - Kúpna zmluva IT (zverejnené 4.12.2019) 2019 - 5 - Zmluva o poradenstve vo VO a právne služby (zverejnené dňa 17.12.2019)
2019 - 6 - Zmluva o PO a BOZP 2020 (zverejnené 17.12.2019) 2019 - 7 - Zmluva o revízii el.zariadení (zverejnené 17.12.2019)
2019 - 8 - Dodatok k zmluve o dodávke stravy (zverejnené 31.12.2019) 2020 - 1 - Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby (zverejnené 21.1.2020)
2020 - 2 - Objednávka na dodávku a montáž núdzového osvetlenia (zver. 4.10.2019) 2020 - 3 - Kúpna zmluva na nákup postelí s príslušenstvom (zver. 4.5.2020)
2020 - 4 - Zmluva o poskytovaní serv. služieb pre výťahy (zver. 5.8.2020) 2020 - 5 - Rámcová zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (zver. 5.8.2020)
2020 - 6 - Zmluva o revíziách elektro Gerium Smolnícka .(zver. 13.8.2020) 2020 - 7 - Kúpna zmluva - Termovízne systémy na detekciu TT. (zver. 8.9.2020)
2020_8_Kúpna zmluva. Hydraulické zdvíhacie zar. na hygienu (zver.9.9.2020) 2020_9_Kúpna zmluva - Bezzápachové koše na inko.pomôcky(zver.9.9.2020)
2020_10_Kúpna zmluva. Kancelárske potreby.(zver.9.11.2020) 2020_11_Kúpna zmluva - Kardio kreslá (zver.12.11.2020)
2020_12_Nábytok do spoločenských priestorov.(zver.19.11.2020) 2020_13_Kupna zmluva - Svietidlá a elektro-inštal.material
2020_14_Nákup a dodávka priemyselných pračiek.(zver.9.12.2020) 2020_15_Zmluva - Poradenstvo vo VO a právne služby. (zver.15.12.2020)
2020_16_Zmluva - Služby PO a BOZP.(zver.15.12.2020) 2021 - 0 - Zmluva o dodávke el.energie. (zver.18.1.2021)
2021_1_Nákup a dodávka kancelárskych potrieb (zver-1.8.2021)
2021 - 2 - Prerábka kúpelní. (zver.5.8.2021) 2021 - 3 - Poistná zmluva. (zver. 7.9.2021
2021_4_Poistná zmluva Colonade II.(zver.27.10.2021) 2021_5_Kúpna zmluva polohovateľné postele. (zver.25.11.2021)
2021_6_Nákup výživových doplnkov. (zver.13.12.2021) 2021_7_Kúpelňový nábytok. (zver.16.12.2021)
2021_8_Nákup polohovacích kresiel (zver.17.12.2021) 2021_9_Nákup IT (zver.20.12.2021)
2021_10_Nákup výživových doplnkov (zver.21.12.2021) 2021_11_Zmluva o správe a údržbe IT (zver 21.12.2021)
2021_12_Zmluva PO a BOZP (zver.21.12.2021) 2021_13_Zmluva o poradenstve vo VO (zver.22.12.2021)
2021_14_Zmluva o dodávke stravy (zver.28.12.2021) 2022_01_Zmluva o združenej dodávke zemného plynu (zver.28.1.2022)
2022_ 02-Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti (zver.14.07.2022) 2022_03-Zmluva o dodávke kancelárskych porieb (zver.14.07.2022)
2022_04_Objednávka IT.pd (zver.8.7.2022) Zmluva o dielo rekonštrukcia kotolne.pdf zver 28.8.2022
2022_10_Prerábka_piatich_kúpeľní_a_toaliet_v_Gerium_10_2022.pdf (zver.13.10.2022) Zmluva o výkone supervízie 2/2022 (zver. 20.11. 2022)
Kúpna zmluva č. 28112022_02 hydraulické zdvíhacie zariadenia (zver. 15.12. 2022) Zmluva revízie elektro 12 2022 (zver. 21.12. 2022)
Zmluva poradenstvo vo VO a právne služby 12 2022 (zver. 21.12. 2022) Zmluva o zabezpečení služieb PO a BOZP 12 2022 (zver. 21.12. 2022)
Rámcová zmluva revízie a servis výťahov 12 2022 (zver. 21.12. 2022) Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke stravy od 01 01 2023 (zver. 23.12. 2022)
Zmluva zmluva o dielo č. ZoD 21122022 12 2022 (zver. 21.12. 2022) 2023_Zmluva o dielo HPS a EPS č. 06/2023 (zver. 14.06.2023)
Zmluva o poskytovaní služieb PO a BOZP č. 01/09/2023 (zver. 30.08. 2023) Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 02/09/2023 (zver. 14.09. 2023)