GERIUM – rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

logo hlavné mesto Bratislava

GERIUM- Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby

S porozumením, úctou a dôstojnosťou k tretiemu veku

Smerujeme k budovaniu zariadenia rodinného typu, kde vládne rodinná atmosféra.

GERIUM, so sídlom Pri trati č.47, 821 06 Bratislava a Smolnícka 3, 821 03 Bratislava (ďalej len GERIUM) je verejným poskytovateľom pobytových sociálnych služieb a rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislava.

Gerium Podunajske Biskupice

Gerium Podunajské Biskupice

Zariadenie pre seniorov

Gerium Ružinov

Gerium Ružinov

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Služby poskytované v zariadení pre seniorov

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • 24-hod. ošetrovateľská starostlivosť
  • ubytovanie
  • stravovanie (5 x denne strava, u diabetikov 6x denne)
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • osobné vybavenie
  • utvárame podmienky na úschovu cenných vecí
  • zabezpečujeme záujmovú činnosť (podpora účasti ma spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenia; zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši priamo v zariadení, kde je vybudovaná a vysvätená kaplnka)
pomoc seniorom

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať

zdravotna sestra s dochodkynou
Vaše meno a priezvisko *
Váš email *
Vaše telefónne číslo *
Vaša správa *

Copyright © 2023 Gerium- Všetky práva vyhradené