GERIUM – rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

logo hlavné mesto Bratislava

Ochrana osobných údajov

  • Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
  • Gerium – Pri trati 47, 821 06  Bratislava, IČO: 317 555 34
  • Kontaktné údaje: cembova@gerium.sk, tel.:+421 40 240 112
  • Kontaktné údaje zodpovednej osoby: stano@gerium.sk

Copyright © 2023 Gerium- Všetky práva vyhradené